Maksātnespēja un tās process – ko zināt, pirms aizpildīt iesniegumu?

Maksātnespēja un bankrots – tas ir mērāms ar vienīdzības zīmi un nozīmē to, ka kādam, kurš stājies kredītsaistībās, trūkst līdzekļu, lai atmaksātu paņemto aizdevumu. Protams, ne vienmēr naudas atdošana ir vienkārša, taču uzreiz jāsaprot, ka maksātnespēja tiek pasludināta tikai tad, ja nav citas izejas. Bet kā šis process izpaužas un kas no tā iegūst, bet kas – zaudē? Lasi raksta turpinājumā un uzzini!

Maksātnespēja – kas tas ir?

Daudzi zina, kas ir maksātnespēja, taču, lai līdz tai nonāktu, ejams tāls ceļš. Maksātnespējas process nenotiek pats no sevis, to ierobežo maksātnespējas likums, kas nosaka, kādā veidā, apmērā un kārtībā izskata iesniegumus par maksātnespēju, kādas personas var uz šādu statusu pretendēt un kāda ir iesaistīto pušu atbildība. Ko tas nozīmē no dažādu personu skatupunktiem?

Fiziskas personas maksātnespēja – kas zem tā slēpjas?

Maksātnespēja fiziskai personai iedalās divos maksātnespēju veidos:

 1. privātpersonu maksātnespēja
 2. juridisku personu maksātnespēja.

Realitātē abu maksātnespēju procesi būs līdzīgi, taču atšķirīgā iezīme ir tā, ka juridiskas personas maksātnespējas gadījumā tiek apstādināta konkrēta uzņēmuma institūciju darbība, par atbildīgo ieceļot tiesas noteikto administratoru. Uzņēmuma maksātnespēja un bankrots ir garš process, un maksātspējas atjaunošana atkarīga no saistību apmēriem. 

Kā zināt, vai esi atbilstošs maksātnespējas grupai?

Pastāv nosacījumu kopums, kas ļauj izvērtēt, vai konkrēta persona ir maksātnespējīga. Uzsākt maksātnespējas procedūru pie mums, Latvijā, var teju ikviens, kurā ir pārliecība, ka viņš atbilst šādai kategorijai:

 1. parāds sasniedzis vismaz 5000 eiro, kam papildus iestājies parāda izpildes termiņš;
 2. parāds sasniedzis vismaz 10 000 eiro, bet parāda izpildes termiņš stāsies gada laikā;
 3. Latvijā dzīvojis pēdējos sešus mēnešus;
 4. ir nodokļu maksātājs;
 5. var apmaksāt ar maksātnespējas procesu saistītos izdevumus. 

Lai noskaidrotu savu atbilstību šādam statusam, iespējams pieteikties uz konsultācijām pie juristiem un kreditoriem, tostapr Netcredit.lv!

Maksātnespēja – atsauksmes un informācija par to 

Lai uzsāktu maksātnespēju, jāvēršas tiesā ar iesniegumu, norādot detalizētu informāciju, tai pievienojot dažādus dokumentus. Norādāmā informācija ir plaša:

 • personas dati – vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
 • neizpildīto parādsaistību summa;
 • iemesli, kas liedz veikt apmaksu;
 • parādsaistības, kuras iestāsies gada laikā;

manta, kas pieder parādniekam (un viņa laulātajam, ja tāds ir);

 • dokumenti, kas apliecina izmaksu segšanu;
 • dokumenti, kas apliecina pamatojumu – kreditoru izziņas, tiesas spriedums, ienākumi, dzīvesvieta u.c.

Pēc pieteikuma iesniegšanas sākas procesa izskatīšana un lēmuma pieņemšana. Ja tiesa pasludina personu par maksātnespējīgu, sākas galvenā procedūra. Tās laikā tiesas iecelts administrators apkopo pieejamo informāciju par parādnieku – mantu, kredītsaistībām -, mantu pārdodot un ienākumus no tās atdodot kreditoriem. Kad tas noticis, process turpinās ar nākamo posmu – saistību dzēšanu. Šajā posmā norit parāda atdošana, kas var būt laika posmā no 6 mēnešiem līdz pat 3 gadiem. Tā laikā maksātnespējīgā persona strādā un daļu savus ienākumus dod kreditoram, lai segtu parādu. Kā zināt, cik ilgs laika posms pienākas maksātnespējīgai personai?

Parāda dzēšana pēc tā apmēra

Saistības dzēšana atkarīga no parāda apmēra segšanas. Ja parādnieks spēj atmaksāt vismaz:

 • 50% no parāda, parāds dzēsīsies pēc 6 mēnešiem;
 • 35% no parāda, parāds dzēsīsies pēc 1 gada;
 • 20% no parāda, parāds dzēsīsies pēc 1 gad aun 6 mēnešiem. 

Bet ko darīt, ja nav iespējams atmaksāt pat 20% no kopējā parāda apmēriem pusotra gada laikā? Tad, atkarībā no atlikušajām parādsaistībām, tiek piešķirts parādnieka statuss vēl uz laika posmu līdz trīs gadiem, kuru laikā ik mēnesi jāveic maksājums kreditētājam. 

Ieguvēji un zaudētāji

Maksātnespējas gadījumā ieguvējs, protams, ir pats kredītņēmējs, jo tas ļauj viņam atbrīvoties no kredītsaistībām, kuras nav iespējams konkrētajā periodā segt, taču zaudētāji būs kredītiestādes, jo, iespējams, nevarēs atgūt visu izsniegto naudu. Tāpat jāatceras, ka arī galvotājs maksātnespējas gadījumā ir zaudētājs, jo viņa loma paliks nemainīga. 

Maksātnespēja ir radīta, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem. Lai iegūtu konsultāciju par maksātnespēju un tās procesu, vērsies pie Netcredit.lv speciālistiem un rodi atbildes uz saviem jautājumiem!